Ochrana osobných údajov

Radi by sme Vás informovali, že Vaše osobné údaje sú v súlade so zmluvou a zmluvnými podmienkami. Kupujúci uzatvorením zmluvy,súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov. Nakladanie s údajmi budeme postupovať v súlade so zákonom č. 84/2014 ktorý mení a dopĺňa zákona č. 122/2013 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela"), výhradne pre vybavenie vašej objednávky. Nebudú poskytované tretím osobám. Výnimku tvoria externý prepravcovia, ktorým poskytujeme údaje pre doručenie zásielky a štátne orgány v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho za účelom kúpnej zmluvy a doručenia tovaru získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, PSČ, obchodné meno, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailovú adresu, adresu pre doručenie, telefónne číslo. Kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov môže hocikedy zrušiť písomne a tým budú jeho osobné údaje skartované.

Ak máte akékoľvek otázky píšte na našu e-mailovu adresu: info@zahradnestudne.sk

Pokračovať
Vyhľadávanie
 
Použte vyhľadávacie pole.
Podrobné vyhľadávanie
0 položka